top of page

קשה להגיד מה יותר חשוב בשרשרת הזאת: קורלים מיוחדים הבאים בצורות שונות או התיון פליז מרשים מאוד.

כל אחד משלים את שני בצורה מושלמת.

חרוזי קורל כצינוריות מאורכות - חיתוך עדין של קורל טבעי ולא מעובד. נדיר ויקר ושוק הקורלים.

חרוזיי קורל  אובליים ביחד עם חרוזי פליז קטנים שוברים את הזרימה "הקורלית" ויוצרים איים שקטים בים האדום הזה.

הליון המרכזה של השרשרת מסמל ויציבות אליו נשפך את כל היופי האדום.

חומרים:

קורל צינורי

קורל אובלי

תליון פליז (Brass)

חרוז יפליז  (Brass)

אורך: 44 ס"מ

תליון: 4 ס"מ

(Brass) שרשרת חרוזי קורל ותליון פליז

300.00 ₪מחיר
  • תסנח תס מת בשחדיבשדלחךגבישךדלבגיחשךבל

bottom of page